5 herinandro ny fitoriana filazantsara amin'ny MAY 2020

AHOANA NO AHAFAHANAO MANDRAY ANJARA?

Miaraha mivavaka amin’ireo Kristiana an-tapitrisany amin’ny faran’ny herinandro voalohany amin’ny volana May. Ataovy avokoa ireo karazana hetsika ara-pilazantsara rehetra mandritra ny volana May manontolo.

REHEFA mino

dia mahatratra 5 olona izy
 

Zarao amin’ny namana, mpiray monina, mpiara-miasa, ary fianakaviana ny Filazantsara. Aoka ianao mba hanaraka ireo toromarika momba ny corona izay omen’ny fitondram-panjakana mahakasika ny fanajana ny fifanalavirana. Afaka manolotra vavaka ianao, miahy ireo olona sy ny filàny ary mizara ny finoanao amin’ny tambajotra sosialy, telefaona, mailaka, ary amin’ny toerana afaka ifaneraserana manokana. Ny fijoroanao vavolombelona dia afaka manova fiainana mandrakizay!

REHEFA VOA

REHEFA VOA NY FIVAVAHANA REHETRA MBOLA MAHAY NY ZAVATRA TOKONY HAFA

Mandritra ny fotoana fifanalavirana, ianao dia afaka mizara ny Filazantsara amin’ny tambajotra-tserasera, manao hetsika ara-evanjelika mivantana, na fihaonan’ny vondrona madinika. Ianao ihany koa dia afaka manolotra fiofanana momba ny finoana amin’ny tambajotra-tserasera, mandefa mailaka fampaherezana samihafa amin’ny olona, mizara ny Vaovao Mahafaly amin’ny tambajotra sosialy, ary manampy ny olona. Ataovy izay rehetra mifanaraka amin’ny toerana misy anao. Mizàra an’i Kristy anatin’ny olana. 

Azafady mba ampahafantaro ny pasitera, fiangonana ary mpino hafa ny amin'ny GO 2020.

Zarao ny fijoroanao ho vavolombelona momba ny media sosialy amin'ny alàlan'ny #globaloutreach # go2020
 

MIALOHAN’NY VOLANA MAY

MIVAVAHA mba hisy olona maro ho voavonjy. HETSEHO ary AMPIOFANO ho amin’ny fitoriana manokana (Fiofanana arahina DINGANA 3) ny mpino rehetra.

MAY 2020

Ny faran’ny herinandro voalohany amin’ny May: Miaraha mivavaka amin’ireo mpino 100 tapitrisa, alefaso ny fiangonanao.

Ny volana May: Hetsika ara-evanjelika samihafa, indrindra amin’ny tambajotra-tserasera.

30 May 2020: Mizara momba an’i Jesosy avokoa ny mpino rehetra mandritra ny Andro Maneran-tany ho an’ny Fitoriana ny Filazantsara. 

AORIAN’NY MAY

ATAOVY MPIANATRA ireo mpino vaovao ary ataovy tafiditra tsara ao amin’ny fiangonanao, manangana vondrona kely sy fiangonana vaovao.

Tohizo ny fizarana ny Filazantsara:

 31 Oktobra – 1 Novambra 2020:

Marcio Cesar
Pastor Marcio F. Barboza Cesar
Rio Grande do Sul, Brasil
Faran’izay miavaka! Nohon’ny amin’ny Andro Maneran-tany ho an’ny Fitoriana ny Filazantsara dia nitombo olona 2.300 ireo fiangonana 300. Ankehitriny dia maro aminay no mandeha eny ivelany mba hizara ny Filazantsara tsy tapaka.

How to participate

GO 2020 is dedicated to mobilizing and training every believer possible for personal evangelism.

You can participate as an individual, church, ministry, or denomination. Everyone committed to the biblical message of the Gospel is invited to be involved.

As a church use May 2020 for strategic prayer for the lost, prepare your congregation with evangelistic training, start to organize team outreaches, larger events etc. and motivate every member of your congregation to share their faith personally.

As an individual believer, make your plans to pray for your unsaved friends and family, neighborhood and find creative ways to reach them in a way that fits your gift and calling. Do it in your own way.

As a denomination – use this unique global dynamic within the Body of Christ to activate and inspire your churches and leaders to renew their passion for the lost and put a fresh focus on prayer, evangelism, discipling new believers and church planting.

“CHAQUE CROYANT EST UN TÉMOIN - ENSEMBLE NOUS POUVONS ATTEINDRE LE MONDE !”

GET INVOLVED

We encourage you, your church or your network or organization to join GO 2020 launching beginning of the month with prayer doing all sorts of joint or individual evangelistic outreaches during the whole month.

VAVOLOMBELONA NY MPINO REHETRA – AFAKA MANATRATRA IZAO  TONTOLO IZAO ISIKA RAHA MIARAKA!